Language :
Motorbike rental service in Chiang mai : +669 9556 6998

การชำระเงิน


 วิธีการจอง และ ช่องทางการชำระเงิน 
  
            1.  ติดต่อสอบถามทางร้านผ่าน Official Line : @funkybikerental  เพื่อเช็คสต็อครถทุกครั้ง ก่อนทำการจอง
            2. หากช่วงที่ต้องการจอง รถยังว่าง ให้
ทำการจอง ในเว็บไซต์ กรอกข้อมูล เลือกรุ่น พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับให้ครบถ้วน
            3. ชำระเงินค่าเช่าผ่านการ Scan ผ่าน พร้อมเพย์ 
           4. ส่งหลักฐานการจอง พร้อม หลักฐานการโอนเงินค่าเช่า ผ่านทาง Official Line : @funkybikerental 
            5.  รับรถหน้าร้าน พร้อมโชว์หลักฐานการจอง และ โอนเงินค่าเช่าให้แก่พนักงาน


หมายเหตุ:

    หากไม่ได้ทำการชำระเงิน และได้รับการยืนยันจากทางร้าน การจองถือว่ายังไม่สมบูรณ์
                                                                                                                                                                                                    
 

Motorbike rental service in Chiang mai : +669 9556 6998

Copyright 2015 @ chiangmaibikerental. All rights reserved. Powered by Chiangmai Webdesign