Language :
Motorbike rental service in Chiang mai : +669 9556 6998

ความสำคัญของหมวกกันน็อคCr.https://pantip.com/topic/32046861

หมวกกันน็อค เป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับชาวบิ๊กไบค์ หรือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป
         การสวมหมวกกันน็อคในขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น ช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บลงได้ประมาณ 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% แต่ขึ้นอยู่กับความเร็วของรถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ  และลดค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุ ช่วยลดการสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ทางร้าน นัติ มอเตอร์ รถเช่า เห็นความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อค และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
ดังนั้นทางร้านจึงจัดเตรียมหมวกกันน็อค แบบเต็มใบให้ลูกค้าไว้ใช้ สำหรับการเช่ารถ 

 หมวกกันน็อค แบบเต็มใบ ช่วยให้ลูกค้ามีความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั้งมีหน้ากากป้องกันลม ฝุ่น สิ่งสกปรกต่างๆ หรือแมลง ที่จะเข้าตา ป้องกันศีรษะ ถ้าหากว่าเกิดการล้มแบบกระแทก ซึ่งลูกค้าทุกคนที่เช่ารถ ไม่ว่าจะเป็นคนขับ คนซ้อน หรือเด็กเล็ก ก็ต้องสวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทางร้านเล็งเห็นความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก จึงได้จัดเตรียมหมวกกันน็อคล็อตใหม่ แทนล็อตเก่า เพื่อคุณภาพที่ดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อศีรษะของลูกค้า 

รณรงค์สวมหมวกกันน็อคทุกครั่้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และ ตำรวจจราจร
ร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎจราจร จะได้เที่ยวอย่างมีความสุข และได้รับความประทับใจกลับไปประเทศ 
และจะได้กลับมาเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้ง yes


Cr. http://www.toptenthailand.com

ลูกค้าจากร้าน Nat Motor Bike Rental สวมหมวก 100 %  

HELMET 100%

NAT MOTOR BIKE RENTAL
CHIANG MAI

 


Motorbike rental service in Chiang mai : +669 9556 6998

Copyright 2015 @ chiangmaibikerental. All rights reserved. Powered by Chiangmai Webdesign