Language :
Motorbike rental service in Chiang mai : +669 9556 6998
主題 : ตามฝัน

ทุกๆคนย่อมเคยฝัน ทั้งฝันที่เกิดขึ้นเมื่อเราตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
ทุกๆความฝันย่อมผ่านการคิดของเรา
ทุกๆความคิดถูกสร้างให้เราเลือกลงมือ"ทำ"

"เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความฝันกับความจริงคือการลงมือทำของเรา"
 


golden slot-online
By koy 07-04-2018  
  評論
Name :
評論 :
 
  *
 
   
Motorbike rental service in Chiang mai : +669 9556 6998

Copyright 2015 @ chiangmaibikerental. All rights reserved. Powered by Chiangmai Webdesign